Úvodní stránka | Dokumenty a publikace | Kalendář akcí | Kontakty English

Pravá strana

Péče o válečné veterány

Váleční veterániKromě obrany státu, výběru a výcviku vojáků z povolání a zabezpečení zahraničních mírových operací je povinností Ministerstva obrany také postarat se o své bývalé vojáky a Účastníky národního boje za osvobození. Mezi ně patří zejména váleční veteráni, kteří nasazovali své životy za svobodu a demokracii ve 2. světové válce.


Po roce 1989 se nejprve Československo, následně pak Česká republika pravidelně zapojuje do zahraničních mírových operací, ať už pod hlavičkou OSN, NATO a nově také i Evropské unie. Vojáci, kteří se Účastnili a Účastní těchto misí, stejně jako druhováleční veteráni, nasazovali a nasazují své životy za vlast, nastolení míru a demokracie. Z tohoto důvodu jim zákon přiznává rovněž status válečného veterána. Nově je tento status přiznáván též určitému okruhu civilních osob, které jsou do zahraničních misí již také vysílány.

Péče, kterou válečným veteránům věnuje Ministerstvo obrany, je poměrně široká: od domovů péče pro válečné veterány, přes finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, rekreace a příspěvky na stravování, dotace, až po organizaci pietních a dalších vzpomínkových akcí. V případě tzv. novodobých válečných veteránů hledá MO také možnosti, jak pomoci bývalým vojákům - válečným veteránům s návratem do civilního života včetně jejich plnohodnotného začlenění do společnosti.

Další významnou kategorií osob v péči odboru pro válečné veterány jsou důchodci, kteří sloužili u armády nebo byli občanskými zaměstnanci Ministerstva obrany. Patří mezi ně i tzv. rehabilitování vojenští důchodci.

Od 17. listopadu 2011 vydává Ministerstvo obrany rovněž osvědčení Účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Informační linka k odboji a odporu proti komunismu - 973 217 224

V širším slova smyslu spolupracuje odbor pro válečné veterány MO se všemi bývalými vojáky, resp. spolky, které je sdružují. Ministerstvo obrany těmto spolkům pomáhá při organizaci pietních aktů a schůzové činnosti. Řadu aktivit těchto spolků pak podporuje dotačními programy.


V neposlední řadě mají být stránky připomínkou všech vojáků a dalších občanů České republiky i tehdejšího Československa, kteří neváhali položit životy za svou vlast a obranu demokracii, především pak těch, kteří při plnění svých služebních a občanských povinností padli.

Jaké informace zde najdete

  • Postup získání osvědčení válečného veterána
  • Postup při získání osvědčení Účastníka odboje a odporu proti komunismu
  • Přehled všech zvýhodnění poskytovaných válečným veteránům, důchodcům MO a dalším bývalým vojákům.
  • Formuláře žádostí o příspěvky na ozdravné pobyty, lázně, rekreace, umístění do domovů pro válečné veterány.
  • Možnosti spolupráce se spolky.
  • Dotační programy a postup při podávání žádostí o dotaci.
  • Aktuální informace o akcích a aktivitách spojených s válečnými veterány a s bývalými vojákyZa obsah stránek zodpovídá: Ing. Milan Bachan, tel. 973 212 255

Levá strana