Home page > Aktuality > Ocenění účastníků protikomunistického odboje

Ocenění účastníků protikomunistického odboje

Slavnostní ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu dne 30. dubna 2019

Dne 30. dubna 2019 se v Domě armády Praha konal slavnostní ceremoniál,  při němž bylo oceněno  34 účastníků třetího odboje pamětními odznaky a dekrety za odboj a odpor proti komunismu. Ocenění účastníkům předal náměstek ministra obrany pro řízení sekce ekonomické MO Pavel Beran.

Slavnostní akt byl zahájen nástupem Čestné stráže Armády České republiky za zvuků fanfáry  v podání členů Ústřední hudby AČR. Na úvod slavnostního setkání promluvil náměstek ministra obrany Pavel Beran.

To, že se období mezi rokem 1948 a 1989 vyznačovalo brutalitou, bezprávím a potlačováním lidských práv, dokládají jména stovek obětí, které skončily na popravištích nebo pohasly v nelidských podmínkách komunistických lágrů.“  Ve svém projevu ocenil všechny, kteří dokázali svým hrdinským postojem dát veřejně najevo svůj názor. „Stali jste se vzorem pro budoucí mladou generaci, která by z vašich pevných postojů měla čerpat svou sílu pro boj za svobodu a demokracii. Já osobně vám za toto hrdinství děkuji,“ dodal závěrem náměstek obrany Beran.

Jedním z oceněných byl katolický kněz, teolog, religionista a filozof, pan prof. Tomáš Halík, Th.D., dr.h.c., který se před rokem 1989 dlouhodobě angažoval ve veřejných aktivitách směřujících k prosazování svobody náboženského vyznání, autorsky se zapojoval do tvorby samizdatových periodik a aktivně se podílel na vyhlášení a organizaci „Desetiletí duchovní obnovy národa“.

Mezi dalšími oceněnými účastníky, kteří svou protirežimní činností zapojili zejména na poli výroby a distribuce nejrůznější samizdatové literatury a periodik můžeme jmenovat pana Leopolda Vojtěchovského, paní Barbaru Litomiskou či pana Oldřicha Kučeru. Odboj se nesoustředil pouze na tuzemské scéně. Ocenění za  podporu emigrantů a založení vzdělávací nadacepro uprchlé z tehdejšího Československa převzala paní Vlasta Voskovec, která se svým manželem takové centrum pomáhala v Paříži vybudovat. V zastoupení  bylo uděleno ocenění paní Evě Knihové, která v roce 1952 získávala informace nejrůznějšího charakteru a fungovala také jako spojka mezi členy  odbojové skupiny na Benešovsku.

Někteří účastníci protikomunistického odboje se však ocenění nedožili. Jim ministr obrany udělil pamětní odznak In memoriam. Mezi těmito oceněnými byli manželé Josef a Ludmila Olšaníkovi, kteří od roku 1950 významně pomáhali kurýrovi zahraniční zpravodajské služby CIC v plnění jeho zpravodajských úkolů. Ocenění převzala dcera manželů Olšaníkových paní Ludmila Hermanová.  Ocenění za svého otce Johna Williama Stukelyho převzala rovněž jeho dcera paní  Jennifer Frances Connal Clark. Její otec se významně zapojil do spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, která spočívala zejména v řízení špionážních operací na území tehdejšího Československa.

Ministerstvo obrany vyřídilo již 96 procent žádostí

K dnešnímu dni Ministerstvo obrany ČR již vydalo 1 736 osvědčení o účasti v 3. odboji. Z celkového počtu došlých 5178 žádostí o vydání osvědčení již ministerstvo obrany rozhodlo v 96 procentech případů. Neúspěšní žadatelé se mohou obracet na Etickou komisi pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Fotogalerie

Nahoru