Home page > Aktuality > Odbor pro válečné veterány zahájil provoz své facebookové stránky.

Odbor pro válečné veterány zahájil provoz své facebookové stránky.

Odbor pro válečné veterány zahájil provoz své facebookové stránky.

Na stránce Vás budeme postupně informovat o činnostech, které odbor vykonává ve prospěch válečných veteránů, účastníků národního osvobození, účastníků 3. odboje a vojenských důchodců. Najdete tam také aktuální informace o dotacích pro nestátní neziskové organizace a na péči o válečné hroby. S ohledem na budoucí vývoj předpokládáme, že stránka bude primárně sloužit jako komunikační kanál pro novodobé válečné veterány a spolky, které novodobé válečné veterány sdružují.

Cílem stránky je především usnadnění a zjednodušení komunikace mezi odborem a válečnými veterány. Nicméně všichni, kteří spadají do rozsáhlé gesce Odboru pro válečné veterány, se na nás mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Domníváme se, že váleční veteráni jsou lidé, jejichž pozitivní význam pro společnost není stále plně doceněn. Proto je jedním z dalších záměrů naší stránky zpopularizovat problematiku válečných veteránů napříč širokou veřejností. Na stránce se dozvíte o oslavách, významných pietních aktech, výročích a dalších událostech, které jsou v působnosti odboru.

Věříme, že stránka bude sloužit ku prospěchu všem lidem, kteří ji navštíví a pomůže ke zlepšení služeb poskytovaných Odborem pro válečné veterány a Ministerstvem obrany.

 

https://www.facebook.com/valecnyveteran/

 

Nahoru