Home page > Aktuality > Setkání jubilantů v posádce Tábor

Setkání jubilantů v posádce Tábor

Jako již každoročně proběhlo dne 24. května 2017 v doploledních hodinách slavnostní setkání jubilantů z řad vojenských důchodců KVD Tábor za účasti představitelů posádky Tábor a Odboru pro válečné veterány SPráv MO. Toto setkání bylo organizováno radou klubu vojenských důchodců v Táboře. Poděkování také patří i představitelům posádky Tábor jmenovitě paní rtm. Pošustové. Setkání proběhlo ve velmi pohodové a přátelské atmosféře.

Fotogalerie

Nahoru