Home page > Aktuality > Setkání s vojenskými důchodci v Bechyni

Setkání s vojenskými důchodci v Bechyni

Dne 26. září 2017 uspořádal klub vojenských důchodců Bechyně na místním letišti vzpomínkové setkání spojené s předáním dárků jubilantům klubu. Tohoto setkání se zúčastnil i zástupce OVV MO Ing. Vladimír Petr, který jubilantům poblahopřál a předal drobné pozornosti připravené Ministerstvem obrany. Pozvání přijali i vzácní hosté pan generálmajor v.v. Ing. Josef Diblík a generálmajor v.v. Ing. Zdeněk Štorek. Setkání zpříjemnil svým vyprávěním a znalostmi z historie pan Ing. Hlavnička. Velké poděkování také patří hlavnímu organizátorovi a předsedovi klubu panu RSDr. Otakaru Michalovi a celému výboru klubu.       

Fotogalerie

Nahoru