Home page > Aktuality > Setkání s vojenskými důchodci v Praze

Setkání s vojenskými důchodci v Praze

Dne 13.9.2017 za účasti představitelů Odboru pro válečné veterány Sekce právní MO v čele s panem plk. gšt. PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA, proběhlo v konferenčním sále hotelu DAP setkání s jubilanty z řad vojenských důchodců z hlavního města Prahy za 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku. Jako host byla přítomna zástupkyně Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy paní mjr. Mgr. Zuzana Brožová. Setkání probíhalo ve velmi přátelské a slavnostní atmosféře, která byla ozdobena hojnou účastí jubilantů. Všem bylo popřáno hodně zdraví a štěstí do dalších let.  

Fotogalerie

Nahoru