Home page > Aktuality > Setkání s vojenskými důchodci v Praze

Setkání s vojenskými důchodci v Praze

Dne 2. 10. 2018 se již tradičně v prostředí konferenčního sálu hotelu DAP v Praze uskutečnilo slavnostní setkání s jubilanty – vojenskými důchodci. Tato setkání organizuje pravidelně několikrát do roka Odbor pro válečné veterány Sekce právní MO za účelem poděkování a hlavně možnosti osobního poblahopřání bývalým zaměstnancům. Této vzácné úlohy se mimo zástupců z Oddělení péče o vojenské důchodce a ředitele Odboru pro válečné veterány pana plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka PhD., MBA dále zhostili ředitel KVV hlavního města Prahy plk. Ing. Marián Margai a vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu VLRZ Ing. Miroslav Vyšata. Možnost setkat se a společně zavzpomínat za doprovodu tónů žesťového kvintetu Ústřední hudby Armády ČR pod taktovkou npor. Jana Pohořelého využilo téměř 80 jubilantů, mezi nimiž mimo jiné nechyběl brigádní generál Ing. Miloslav Masopust.

Fotogalerie

Nahoru