Home page > Aktuality > Setkání v Hranicích

Setkání v Hranicích

Tradičně, koncem roku 2017 proběhlo dne 9. listopadu v krásném prostředí Zrcadlového sálu objektu kasáren v Hranicích, slavnostní setkání vojenských důchodců a členů klubu vojenských důchodců Hranice. Součástí tohoto setkání bylo i blahopřání členům KVD Hranice, kteří dosáhly kulatého a půlkulatého životního výročí. Mezi pozvanými hosty mimo jiné byl velitel 7. mechanizované brigády plk.gšt. Ing. Pavel Lipka a za Ministerstvo obrany vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce MO Ing. Vladimír Petr. Klub vojenských důchodců Hranice velmi úzce spolupracuje s velitelem posádky a proto se daří pravidelně se setkávat s možností využívat prostorů posádky. Za toto patří velké poděkování nejenom veliteli posádky, ale všem pracovníkům, kteří se podílejí na činnosti klubu.   

Fotogalerie

Nahoru