Home page > Aktuality > Setkání vojenských důchodců v Hradci Králové

Setkání vojenských důchodců v Hradci Králové

Dne 14. listopadu 2017 proběhlo v Královéhradeckém kulturním domě Adelbertinu slavnostní setkání vojenských důchodců spojené s poblahopřáním a předáním dárkových balíčků jubilantům 2. poloviny roku 2017 členům KVD Hradec Králové. Tohoto setkání se zúčastnil zástupce MO Ing. Vladimír Petr. Dalšími hosty byl ředitel KVV Hradec Králové plk. Ing. Karel Filip, za policii ČR Mgr. Krása a Mgr. Žerovnický a za svaz důchodců ČR pan Kraus. Slavnostní atmosféra byla obohacena vystoupením duetu Evy a Vaška. Velké poděkování patří celému organizačnímu výboru KVD Hradec Králové v čele s panem PhDr. Pavlem Fillou.

Fotogalerie

Nahoru