Home page > Aktuality > Setkání vojenských důchodců v Táboře

Setkání vojenských důchodců v Táboře

Sváteční dny byly v Táboře zahájeny již dne 20. listopadu 2018, kdy na zdejším Velitelství vojenské policie proběhlo tradiční setkání vojenských důchodců – jubilantů. Slavnostní setkání uspořádala rada klubu vojenských důchodců pod vedením pana předsedy Ing. Jana Thurnvalda ve spolupráci s místním vojenským útvarem. Popřát oslavencům pevné zdraví do dalších let a klidné prožití nadcházejících vánočních svátků přišli vedoucí Oddělení péče o vojenské důchodce pan Ing. Vladimír Petr, Bc. Martina Šilhánová, DiS. a velitel Vojenské policie Tábor pan plk. gšt. PhDr. Roman Bis, MBA. Jubilantům byly předány drobné dárky a blahopřání podepsané ředitelem Odboru pro válečné veterány plk. gšt. PhDr. Eduardem Stehlíkem, PhD., MBA. Pohodovou atmosféru dokreslila dětská skupina Roháček vedená paní Mgr. Bohuslavou Mužíkovou. Děti jubilantům zazpívaly několik písniček a předaly vlastnoručně vyrobené malé vánoční dárečky, oslavencům tak vykouzlily nejen široké úsměvy na tvářích, některým se dokonce zableskly slzy v očích.

Poděkování za vytvoření milé a přátelské atmosféry při této slavnostní příležitosti tak patří nejen vychovatelkám z Dětské skupiny Roháček, panu plk. gšt. PhDr. Romanovi Bisovi, MBA za spolupráci s klubem vojenských důchodců, ale především radě a členům klubu vojenských důchodců, která celé setkání zabezpečila.

Fotogalerie

Nahoru