Home page > Aktuality > Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti zaměstnání a volného času

Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti zaměstnání a volného času

Právním základem péče o válečné veterány je zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a dále ustanovení § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity pro válečné veterány v oblasti zaměstnání a volného času

Podpora zaměstnanostiválečných veteránů

Odbor pro válečné veterány SSŘO MO vede na svých webových stránkách databázi pracovních příležitostí určených (nejen) pro válečné veterány. Dále byla navázána spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Úřadem práce České republiky. Cílem této vzájemné spolupráce je rozšířit nabídku volných pracovních míst a usnadnit přechod vojákům do civilního života. Pro vojáky – válečné veterány odcházející do zálohy jsou organizovány semináře s informacemi pro snadnější vstup do civilního života a na pracovní trh.

Projekty rekvalifikace a zaměstnání státních podniků zřízených MO

Tyto projekty jsou určeny k prohloubení a rozšíření stávajících znalostí a dovednos-tí válečných veteránů tak, aby odpovídaly požadavkům pro zařazení na určitou pracovní pozici. Jsou tak zaměřeny na pozice v oblasti strojírenství, vojenských technologií, leteckého průmyslu, ale například i ochrany či údržby majetku. V organizacích zřízených MO je nabízena řada pracovních pozic, které svým zaměřením a náplní umožňují využít zkušenosti, dovednosti, speciální přípravu a znalos-ti válečných veteránů nabytých během služby v Armádě ČR.

Bezplatné využití tělovýchovných zařízení stadionu Juliska

Ve vymezených časech je válečným veterá-nům umožněno využívat tělovýchovná zařízení stadionu Juliska ACS Dukla.

Bezplatný vstup na domácí sportovní zápasy VK Dukla Liberec a HC Dukla Praha

Na základě uzavřeného Memoranda o spolu-práci s Ministerstvem obrany je válečným veteránům umožněna návštěva domácích spor-tovních zápasů VK Dukla Liberec a HC Dukla Praha bez úhrady vstupného. Tento benefit se vztahuje na ligové soutěže, soutěž Českého poháru i Evropské poháry.

Benefity nabízené VLRZ

Vedle zajištění rekreačních pobytů a lázeňské léčebně rehabilitační péče či rekreačních pobytů s ozdravným programem nabízí VLRZ válečným veteránům slevy na vstupy do Aquaparků ve wellness centrech VZ Měřín a VZ Bedřichov, slevu 15 % na ubytování se snídaní v hotelových zařízeních VLRZ a na pobytové balíčky včetně slevy z léčení v lázeňských zařízeních VLRZ.

Benefity pro válečné veterány www.benefity-veterani.cz

Další výhody poskytované válečným veterá-nům nejen resortem obrany jsou nabízeny prostřednictvím benefitního programu pro válečné veterány uvedeného na webových stránkách www.benefity-veterani.cz. Jed-notlivé výhody jsou rozčleněny do několika kategorií – lázně a wellness pobyty, bydlení, nákupy, sport a sportovní vybavení, cestování a využití volného času, zdraví, rodina a práce či auto, moto, cyklo. Správu tohoto benefitního programu zajišťuje VLRZ. Novinky a dění v nabízených benefitech lze sledovat taktéž na sociální síti facebook.

Článek vyšel v říjnovém čísle časopisu A report: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/a...

Nahoru