Home page > Aktuality

Aktuality

Průzkum potřeb válečných veteránů

Publikováno: 7.8.2020 Autor: Anonym

Vážené válečné veteránky a váleční veteráni, v současné době probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření průzkum potřeb válečných veteránů, kteří odešli do zálohy v letech 2009-2019. Průzkum je prováděn v rámci webové aplikace, na kterou byl dotčeným válečným veteránům zaslán odkaz prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Pokud jste odešli do zálohy v období 2009-2019, dosud Vám nebyl doručen žádný dopis a máte zájem se podílet na průzkumu, jehož cílem je zlepšení a zkvalitnění péče o válečné veterány, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy valecniveterani@army.cz.

Válečný veterán oslavil 95 let

Publikováno: 15.7.2020 Autor: Anonym

Ve Středisku komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc oslavil v pondělí 13. července své životní jubileum poručík v. z. Viktor Ráža. Ředitel VN Olomouc plukovník v. v. Martin Svoboda společně s příslušníky Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc s kolektivem sestřiček VN Olomouc popřáli jmenovanému mnoho zdraví a sil do dalších let.

Sdělení Odboru pro válečné veterány SSŘO MO k programu COVID – Lázně

Publikováno: 9.7.2020 Autor: Anonym

Sdělení Odboru pro válečné veterány SSŘO MO k programu COVID – Lázně:dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky slevový voucher na pobyt u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče nelze uplatnit válečnými veterány, kteří na tento pobyt čerpají finanční podporu poskytovanou Ministerstvem obrany (dle RMO č. 101/2014 Věstníku MO či dle RMO č. 25/2003 Věstníku MO).

Vojenská linka psychologické pomoci bude pokračovat

Publikováno: 9.7.2020 Autor: Anonym

Od 1. července poskytují armádní psychologové odbornou podporu a poradenství vojákům i zaměstnancům resortu obrany, jejich rodinným příslušníkům, válečným veteránům, jejich rodinám a koordinátorům, ale také široké veřejnosti na nově zřízené telefonní lince. Tato služba navazuje na linku, která byla zřízena v rámci mimořádných opatření v důsledku pandemie koronaviru a ukončila svou činnost 30. června 2020.

Plamen naděje

Publikováno: 3.7.2020 Autor: Anonym

V úterý 30.6.1942 bylo nacisty popraveno na Kobyliské střelnici  71 vlastenců za odbojovou činnost včetně takových osobností jako byl gen. Josef Mašín, Františka Plamínková či Josef Churavý. Spolek pro zachování odkazu českého odboje ve spolupráci se spolkem Mašínův statek - Památník tří odbojů za přítomnosti Čestné stráže Armády ČR a Ústřední hudby Armády ČR uspořádaly pietní akt ve stejný den i čas s názvem “Plamen naděje”.

Stránky

Nahoru