Home page > Jak získat osvědčení

Jak získat osvědčení

Žádost o vydání osvědčení

Žádost o vydání osvědčení válečného veterána

Osvědčení válečného veterána se vydává na základě písemné žádosti, která obsahuje hodnost nebo služební hodnost s hodnostním označením, titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství a vlastnoruční podpis. Žadatel dále uvede místo a dobu služby nebo plnění úkolů a bylo-li mu vydáno osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., přiloží jeho kopii nebo uvede evidenční číslo.


Žádosti o vydání osvědčení válečného veterána se podávají na adrese:

Ministerstvo obrany

odbor pro válečné veterány

nám. Svobody 471

160 01 Praha 6

 

nebo do datové schránky: hjyaavk

nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: e-podatelnaMO@army.cz

K osvědčení válečného veterána se výdává rovněž čestný pamětní odznak Válečný veterán České republiky - dle RMO. č 27/2010.

Nahoru