Home page > Jak získat osvědčení

Jak získat osvědčení

Žádosti o vydání osvědčení válečného veterána

Žádost o vydání osvědčení se podávají na adrese:

Ministerstvo obrany
Odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

nebo do datové schránky: hjyaavk

nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: e-podatelnaMO@army.cz


K osvědčení válečného veterána se vydává rovněž čestný pamětní odznak Válečný veterán České republiky - dle RMO. č 27/2010.

Ministerstvo vnitra nebo ústřední orgány státní správy poskytnou Ministerstvu obrany údaje potřebné k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána příslušníkům bezpečnostních sborů nebo zaměstnancům.

Ve sporných případech Ministerstvo zahraničních věcí na žádost Ministerstva obrany vydá stanovisko, ve kterém určí, zda se jedná o ozbrojený konflikt nebo mírovou operaci podle rozhodnutí mezinárodní organizace, o místo s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo jinou zahraniční misi, místo a dobu trvání této zahraniční mise a zda armáda, ve které osoba v době rozhodné pro vydání osvědčení válečného veterána konala službu, byla armádou spojeneckou. O které zahraniční mise jde, se více dozvíte v kapitole Virtuální památník.

Nahoru