Úvodní stránka > Legislativa a právní normy

Legislativa a právní normy

Zákony

Vyhlášky 

  • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - blíže vymezuje jednotlivé typy služeb (asistenční, pečovatelská, odelhčovací, atp.)

Vnitřní předpisy​

Nahoru