Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Ukončení přijímání žádostí na rok 2018

Z důvodu finančního ukončení roku 2018 budou žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2018 přijímány pouze do konce měsíce října 2018 tj. žádost musí být doručena na oddělení péče o vojenské důchodce nejpozději do 31.10.2018. Žádosti došlé po tomto termínu nebudou již řešeny.

Děkuji za pochopení

 

         Poskytování příspěvků  v roce 2018

 

 

 

Vojenským veteránům, důchodcům rezortu a rehabilitovaným důchodcům bude v roce  2018 poskytován pouze 1 příspěvek (benefit) dle vlastního výběru a regionálních možností. Výše poskytovaných finančních prostředků na jednotlivé benefity bude stanovena tak, aby nevznikla nerovnost při čerpání zvoleného příspěvku. Bude tedy záležet na rozhodnutí každého vojenského důchodce, který příspěvek si zvolí. Čerpat tedy bude možno pouze jeden níže nabízený příspěvek v rámci daného roku:

  • příspěvek na závodní stravování ve stravovacích zařízeních MO,
  • příspěvek na rekreaci (rekreační pobyt, rehabilitace, zájezd v tuzemsku i zahraničí),
  • příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce.

Dalším příspěvkem, který bude poskytován, bez ohledu čerpání jiných příspěvků, je příspěvek na jednorázovou sociální výpomoc (majetková ztráta v případě živelné pohromy) a dary při životních výročí VD.

 

Upozornění k ubytování ve vojenských ubytovacích zařízeních

 

 

V souvislosti s vyjádřením bezpečnostního ředitele MO k problematice komerčního ubytování ve vojenských ubytovacích zařízeních dochází k omezení v ubytování bývalých zaměstnanců rezortu MO (vojenských důchodců a vojenských důchodců - vojenských veteránů).

Ubytovny jsou rozděleny do jednotlivých kategorií s určitým omezením. Seznam ubytoven bez omezení je uveden zde seznam_ubytoven.docx  . Ostatní ubytovny jsou zařazeny do kategorií nevhodné pro komerční ubytování a platí omezení.

V případě využití jakéhokoliv vojenského ubytovacího zařízení je nutné předem kontaktovat příslušné ubytovací zařízení a zjistit aktuální stav a kapacitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené soubory: 

Nahoru