Úvodní stránka > Tiskopisy, žádosti

Tiskopisy, žádosti

Žádost o průkaz vojenského důchodce

Průkazka vojenského důchodce se vydává na vlastní žádost a slouží k prokázání totožnosti ve vojenských ubytovacích zařízeních, kde žadatel získá zvýhodněnou cenu za ubytování.

Seznam a kontakty na ubytovací zařízení jsou na internetové adrese: www.as-po.cz

prukaz_vojensky_duchodce.doc


Žádost o průkaz vojenského důchodce - vojenského veterána

Průkazka vojenského důchodce - vojenského veterána se vydává na vlastní žádost a slouží k prokázání totožnosti ve vojenských ubytovacích zařízeních, kde žadatel získá zvýhodněnou cenu za ubytování.

Seznam a kontakty na ubytovací zařízení jsou na internetové adrese: www.as-po.cz

prukaz_vojensky_veteran.doc


Žádost o poskytnutí příspěvku na kulturu, tělovýchovu a sport pro vojenské důchodce

Žadatel zašle OVV - OPVD "Žádost o příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport". Nákup vstupenek bude zajištěn OVV - OPVD na základě požadavků od jednotlivých KVD. Ostatním důchodcům, kteří nejsou registrovaní v KVD bude zajištěn nákup vstupenek obdobným způsobem. Žádost je nutné zaslat 40 dnů dopředu.

prispevek_kultura_sport_2019.doc

vpisovatelne_tiskopisy_kultura.pdf

Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci

Žadatel si vybere v pojištěné cestovní kanceláři domácí nebo zahraniční rekreaci. Poté zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci" Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář poté poskytuje mu základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. Příspěvek lze rovněž poskytnout na samoplátecký léčebný pobyt.

prispevek_rekreace_2019.doc

vpisovatelne_tiskopisy_rekreace.pdf


Žádost o poukaz na domácí rekreace

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na domácí rekreaci ("DR"), které mohou být přiděleny také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha ("vojenský důchodce"). Pro účely přidělení poukazu na DR se vojenským důchodcem nerozumí bývalý občanský zaměstnanec rezortu ministerstva obrany, přestože může být oprávněnou osobou pro přidělení prostředků na rekreaci z fondu kulturních a sociálních potřeb ("FKSP").

Žádost bez příspěvku na poukaz na domácí rekreaci

Žadatel zašle na VLRZ "Žádost o přidělení poukazu na domácí rekreaci" na tiskopise VLRZ.  Žadatel platí za domácí rekreaci účastnický poplatek ve stejné výši, jaká je stanovena pro vojáky z povolání složenkou zaslanou VLRZ. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

zadost-o-prideleni-poukazu-na-rekreaci-pro-voj-duchodce-na-rok-2018.pdf

vop_vlrz-dr-2018.pdf

Žádost s příspěvkem na poukaz na domácí rekreaci

Pokud vojenský důchodce bude chtít příspěvek na domácí rekreaci zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci". Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro VLRZ. VLRZ poté poskytuje základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

 


Žádost o poukaz na lázně

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na lázně, které mohou být přiděleny vojenským důchodcům a také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha.

zadost-vd-lazne-2018-vpisovatelna_2018.pdf


Žádost o poskytnutí jednorázové sociální výpomoci

Žadatel zašle OVV - OPVD vyplněný tiskopis "Žádost o poskytnutí jednorázové sociální výpomoci" a současně doloží potřebné doklady (protokol o zásahu hasičského sboru nebo policie ČR, zápis o pojistné události, fotodokumentaci, apod.). Vznikne-li u vojenského důchodce více případů, pro které lze jednorázovou sociální výpomoc poskytnout může mu být v průběhu jednoho kalendářního roku poskytnuta výpomoc opakovaně, avšak maximálně do celkové výše 5 000,- Kč /rok. Po schválení žádosti bude částka písemně oznámena žadateli a následně vyplacena složenkou nebo převodem na jeho účet.

prispevek_socialni_vypomoc_2019.doc


Žádost o poskytnutí příspěvku na závodní stravování pro vojenské důchodce a válečné veterány

Žadatel zašle Odboru pro válečné veterány - Oddělení péče o vojenské důchodce ( " OOV - OPVD") vyplněný tiskopis "Žádost o poskytnutí příspěvku na závodní stravování pro vojenské důchodce a válečné veterány". Po schválení žádosti příslušný referent zašle žadateli oznámení o přiznání příspěvku na stravu roce a data žadatele předá příslušnému vojenskému stravovacímu zařízení.

prispevek_strava_2018.doc

vpisovatelne_tiskopisy-stravovani.pdf

Nahoru