Home page > Žádosti

Žádosti

Válečný veterán - mimo činnou službu

Pro válečné veterány mimo činnou službu je určen benefit - rekreace s ozdravným programem.

Vyplněná žádost s přílohami se zasílá na adresu uvedenou na přední straně žádosti, pobyt může být realizován pouze v zařízení VLRZ a cenu pobytu stanoví přiložený ceník.

Žádost se zasílá dle RMO 25/2003 Sb., do 31.5. běžného roku, poukazy se přidělují září-říjen a nástup pobytu je směrován na rok následující (vzor-v roce 2019 se žádá na rok 2020). 

Délka pobytu může být  7 nebo 14 dní v zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Možnost čerpání benefitu je 1x za 3 roky, při doručení potvrzení z VN Praha, Olomouc, Brno z oddělení nemocí z povolání, je možné benefit využívat každým rokem. Ceník naleznete na stránkách www.volareza.cz.

 

 


Válečný veterán - poživatel dávek důchodového pojištění  (starobní nebo invalidní důchod)

 

AKTUÁLNĚ !!!!!!

Na    základě    vývoje    situace  týkající  se  onemocnění  COVID-19 a vládních nařízení zveřejňujeme podmínky pro následné podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory na rok 2020:

REKREACE:

Finanční podpora bude poskytována pouze na "TUZEMSKÉ REKREACE", s možným termínem nástupu od 1. 6. 2020.

Finanční podporu na "ZAHRANIČNÍ REKREACE" v letošním roce není bohužel možné vzhledem k situaci pandemie ve světě poskytovat.

 

LÁZNĚ:

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči v TUZEMSKU bude možné poskytovat jako doposud pro všechny zařízení, tj. VLRZ a civilní lázně, s možným nástupem od druhé poloviny měsíce května.

SDĚLENÍ

dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky slevový voucher na pobyt u poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče nelze uplatnit válečnými veterány, kteří na tento pobyt čerpají finanční podporu poskytovanou Ministersvem obrany (dle RMO č. 101/2014 Věstníku MO či dle RMO č.25/2003 Věstníku MO).

 

INFO - tel. 606 629 926

 

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty lze poskytnout ať už v rámci zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v civilních lázeňských a rekreačních zařízeních doma i v zahraničí. V jednom kalendářním roce lze válečnému veteránovi-důchodci poskytnout finanční podporu pouze jednou resp. z jednoho titulu, přičemž tuto finanční podporu nelze kombinovat s jiným obdobným příspěvkem poskytovaným z FKSP nebo z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.Finanční podpora se poskytuje v nepeněžité formě.

 

Doporučení: žádosti zasílat po 20. lednu běžného roku - minimálně 30 dní před odjezdem nebo nástupem.

 

 

 

 

 

Nahoru