Home page > Spolky

Spolky

Spolupráce se spolky

Ministerstvo obrany spolupracuje se spolky, které ve svých řadách sdružují válečné veterány jak druhoválečné, tak i novodobé, a také s těmi, které jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Tyto spolky nejsou organizační součástí ministerstva obrany. Spolupráce s těmito spolky je založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry a úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolků.

V současné době probíhá vyhodnocování dosavadní spolupráce se spolky. Na základě zjištěných skutečností budou nastavena nová kritéria této spolupráce.

Hlavními oblastmi spolupráce mezi ministerstvem a spolky jsou zejména:

 • součinnost při prosazování společenské vážnosti ozbrojených sil a prestiže vojenského povolání
 • posilování branného vědomí a odpovědnosti za obranu (zodpovídá SOPS MO ČR)
 • utváření hrdosti na vojenské tradice a na tradice jednotlivých útvarů
 • branné a technické činnosti (zodpovídá SOPS MO ČR)
 • sportovní a kulturní aktivity (zodpovídá SOPS MO ČR)
 • prevence sociálně nežádoucích jevů
 • překonávání potíží vojáků z povolání a jejich rodin při vyslání a návratu ze zahraničních misí

Formami spolupráce v oblastech společného zájmu se rozumí zejména:

 • vzájemné poskytování informací
 • konzultace
 • příprava a spoluorganizování přednášek, seminářů, školení, konferencí, shromáždění
 • organizace významných armádních a společenských akcí
 • návštěvy sportovních a kulturních pořadů, organizace kulturních vystoupení

 

 

Nahoru