Home page > Aktuality

Aktuality

70. výročí zřízení prvních útvarů PTP

Publikováno: 2.9.2020 Autor: Anonym

Dne 1. září 2020 si připomínáme 70. výročí zřízení prvních útvarů pomocných technických praporů (PTP). Konkrétně se jednalo o 51. PTP v Mimoni, 52. PTP ve Svaté Dobrotivé, 53. PTP ve Městě Libavá a 54. PTP v Lešti/Komárně.

Průzkum potřeb válečných veteránů

Publikováno: 7.8.2020 Autor: Anonym

Vážené válečné veteránky a váleční veteráni, v současné době probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření průzkum potřeb válečných veteránů, kteří odešli do zálohy v letech 2009-2019. Průzkum je prováděn v rámci webové aplikace, na kterou byl dotčeným válečným veteránům zaslán odkaz prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Pokud jste odešli do zálohy v období 2009-2019, dosud Vám nebyl doručen žádný dopis a máte zájem se podílet na průzkumu, jehož cílem je zlepšení a zkvalitnění péče o válečné veterány, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy valecniveterani@army.cz.

Válečný veterán oslavil 95 let

Publikováno: 15.7.2020 Autor: Anonym

Ve Středisku komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc oslavil v pondělí 13. července své životní jubileum poručík v. z. Viktor Ráža. Ředitel VN Olomouc plukovník v. v. Martin Svoboda společně s příslušníky Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc s kolektivem sestřiček VN Olomouc popřáli jmenovanému mnoho zdraví a sil do dalších let.

Sdělení Odboru pro válečné veterány SSŘO MO k programu COVID – Lázně

Publikováno: 9.7.2020 Autor: Anonym

Sdělení Odboru pro válečné veterány SSŘO MO k programu COVID – Lázně:dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky slevový voucher na pobyt u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče nelze uplatnit válečnými veterány, kteří na tento pobyt čerpají finanční podporu poskytovanou Ministerstvem obrany (dle RMO č. 101/2014 Věstníku MO či dle RMO č. 25/2003 Věstníku MO).

Vojenská linka psychologické pomoci bude pokračovat

Publikováno: 9.7.2020 Autor: Anonym

Od 1. července poskytují armádní psychologové odbornou podporu a poradenství vojákům i zaměstnancům resortu obrany, jejich rodinným příslušníkům, válečným veteránům, jejich rodinám a koordinátorům, ale také široké veřejnosti na nově zřízené telefonní lince. Tato služba navazuje na linku, která byla zřízena v rámci mimořádných opatření v důsledku pandemie koronaviru a ukončila svou činnost 30. června 2020.

Stránky

Nahoru