Home page > Váleční veteráni

Váleční veteráni

Pojem válečný veterán je definován v zákoně č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech.

Kdo může být válečným veteránem čtěte zde.


DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války (11. listopadu 1918 v 11 hodin, kdy bylo podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem ve vlakovém voze u města Compiègne na severu Francie). Toto datum se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo do té doby poznalo, v demokratických zemích Evropy, v USA a v Kanadě "Dnem válečných veteránů".

 

11. listopad je v České republice významným dnem (nikoli státním svátkem), který je věnován váůlečným veteránům všech válečných konfliktů a slaví se ve všech demokratických zemích Evropy, USA a Kanadě jako významná připomínka vítězství demokracie ve světě, ke kterému pomohly i Československé legie.

Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 – 1918 a 1939 – 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity.

Zároveň si v tyto dny připomínáme všechny muže a ženy, kteří slouží své vlasti daleko od domova v zahraničních mírových misích a operacích a také ty, kteří ve službě položili své životy.

Neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku.


JOHN MCRAE - NA FLANDERSKÝCH POLÍCH

Aniž by to tehdy tušil, položil v roce 1915 kanadský chirurg John McCrae složením básně Na flanderských polích základ dnešní tradice - nošení vlčího máku na Den válečných veteránů.

 
Na flanderských polích

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,

je možná slyšet zpívat skřivánky,

zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

 

My už však nevstanem a je to možná zdání,

že včera ještě žili jsme a byli milováni.

Teď jenom tiše ležíme

na polích flanderských.

 

Náš boj však zase jiní převezmou.

Do vašich rukou dáme my teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,

že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou

na polích flanderských.

Nahoru