Home page > Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění

Rezortní ocenění válečných veteránů a bývalých vojáků

Spolky, které s MO úzce spolupracují mohou zasílat odboru pro válečné veterány návrhy na udělení rezortních vyznamenání nebo na jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností. Odbor akceptuje pouze návrhy na předepsaných tiskopisech (viz níže) zaslané ústředním orgánem daného spolku (tj. nikoliv pobočkou, jednotou atd.), které obsahují stručnou charakteristiku nominovaného a důvod jeho nominace. Konečné rozhodnutí o udělení vojenského vyznamenání nebo jmenování do vyšší vojenské hodnosti činí vždy ministr obrany.

   

Vojenská vyznamenání

Jednou z forem ocenění válečných veteránů a členů spolků je udělování vyznamenání. To se zpravidla uděluje v den významných výročí (8. května, 30. června, 28. října, 11. listopadu), ale může být uděleno i při jiné příležitosti. Podrobnosti o vojenských vyznamenáních a jejich udělování upravují Stanovy vojenských vyznamenání (RMO č. 40/2017 Věstníku MO).

 

Tiskopis

Válečným veteránům a členům spolků lze udělit tato vyznamenání:

  • Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
  • Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
  • Záslužný kříž ministra obrany České republiky

Kříž obrany státu uděluje ministr obrany za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České republiky, a to na jejím území i mimo něj.


 

 

 


Vyznamenání Zlaté lípy uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se velmi významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České re-publiky a kteří vytvořili vědeckou nebo odbornou práci zcela zásadního významu.

 

 

 


Záslužný kříž ministr obrany uděluje za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu, za úspěšné plnění bojových povinností, vynikající plnění služebních nebo pracovních povinností a jiné významné zásluhy a rozvoj o rezort Ministerstva obrany. Záslužný kříž má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší.

 

 

 

 

 

 

 

 


Další formou ocenění je udělení resortní pamětní medaile, např. k 10. výročí vstupu ČR do NATO, k 90. výročí založení Československa, k 70. výročí konce 2. světové války.

Ministerstvo obrany dává spolkům možnost nominovat své členy na udělení rezortního vyznamenání či pamětní medaile. Navržené nominace posuzuje odborná komise, která poté předloží svůj návrh ministrovi obrany, který o udělení vyznamenání a medailí rozhoduje.

Přehled všech ostatních resortních ocenění najdete v publikaci Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky.

 

Informace o vyznamenáních udělovaných prezidentem republiky najdete na stránkách Pražského hradu.

 


RMO č. 48/2017 Věstníku MO).

 

Tiskopisy

 

 

Fotogalerie

Nahoru