Home page > Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Státní instituce

Ministerstvo obrany - úvodní stránka

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský ústřední archiv Praha

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (Volareza)

Odbor sociálního zabezpečení

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Vojenská nemocnice Olomouc

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Ústav pro studium totalitních režimů

Spolky

Sdružení válečných veteránů ČR

Československá obec legionářská

Světová federace veteránů - World Veterans Federation

Svaz vojáků v záloze ČR

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR

Konfederace politických vězňů ČR - Vojenská sekce KPV ČR (viz Pobočky)

Vojenský klub myslivosti

Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby

Tématické odkazy

Krev legionáře - seznam legionářů

Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka - školy zapojené do hnutí spolupracují s rezortem obrany, mj. podporují děti v oblastech, kde působí čeští vojáci v zahraničních misích

Moderní dějiny - výukový portál o novodobých dějinách, metodická pomůcka pro učitele škol

Jeden svět na školách - vzdělávací projekt Člověka v tísni o našich novodobých dějinách

Zmizelí sousedé - vzdělávací projekt Židovského muzea v Praze pro školy

Spolek pro vojenská pietní místa

Československé vojenství

2. světová válka - www.fronta.cz

Válka.cz

Institut Terezínské iniciativy

Zahraniční odkazy

Ministerstvo pro záležitosti veteránů USA

Péče o válečné veterány v Dánsku

Péče o válečné veterány v Nizozemí

Péče o válečné veterány ve Velké Británii

Veterans Affairs Canada - péče o válečné veterány v Kanadě

The Book of Remembrance - kniha se všemi padlými kanadskými válečnými veterány

Mathausen Memorial

Jewish Witness to a European Century

Voices of the holocaust

Holocaust survivors, project of The Holocaust Memorial Center in West Bloomfield

Nahoru