Home page > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Pro usnadnění přechodu válečných veteránů a vojáků odcházejících ze služebního poměru do civilního života navázalo Ministerstvo obrany spolupráci s Úřadem práce ČR (Memorandum).

Od okamžiku, kdy je zřejmé, že nedojde k prodloužení služebního poměru, příp. od doručení rozhodnutí o propuštění, je vhodné začít co nejdříve přemýšlet o svém dalším pracovním uplatnění v civilním životě.

 

HLEDÁNÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

databáze volných míst na webových stránkách odboru pro válečné veterány 

databáze členů Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

​nabídka Interního komunikačního portálu (IKP)  kde je v části „Inzerce“ zveřejňována nabídka pracovních míst v rezortu Ministerstva obrany

nabídka volných služebních míst v rezortu Ministerstva obrany

portál Ministerstva práce a sociálních věcí 

​jiné způsoby - internetové portály s nabídkami práce, osobní kontakty apod.

 

Při nalezení vhodného místa před skončením služebního poměru je možné uzavřít s vybranou firmou pracovní smlouvu s možností nástupu do zaměstnání ihned po skončení služebního poměru u AČR.

Pokud se s ohledem na dosavadní kvalifikaci nedaří nalézt vhodné pracovní místo, je možné využít tzv. rekvalifikace.

 

REKVALIFIKACE

1. Prostřednictvím AP AČR – (viz metodická pomůcka)

Pokud trval služební poměr vojáka minimálně 5 let, lze mu umožnit rekvalifikaci na náklady státu prostřednictvím AP AČR (§ 64 zákona č. 221/1999 Sb.). Její poskytnutí je vázáno na písemnou žádost vojáka a stanovisko vedoucího organizačního celku. Nejedná se však o obligatorní plnění. Celková doba trvání tohoto rekvalifikačního kurzu nesmí přesáhnout tři měsíce a kurz musí skončit nejpozději posledním dnem výkonu služby. 

Konkrétní podmínky k poskytnutí rekvalifikace, postup řešení a nabídku rekvalifikačních aktivit naleznete:

Informace k rekvalifikačním kurzům poskytne i příslušný personalista útvaru.

2Prostřednictvím Úřadu práce České republiky – (viz metodická pomůcka)

Jednou ze základních  podmínek pro umožnění rekvalifikace je nutnost být veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč či zájemce o zaměstnání.

Pokud si voják vybral pracovní pozici, pro kterou sice nesplňuje všechny kvalifikační předpoklady, avšak případný zaměstnavatel vyjádřil vůli vojáka zaměstnat po absolvování rekvalifikačního kurzu, je vhodné, aby si voják nechal potvrdit „Příslib zaměstnání“ (formulář), který doloží Úřadu práce ČR.

O poskytnutí rekvalifikace je možné požádat v případech, kdy:

  • voják nemůže se svojí kvalifikací nalézt vhodné místo
  • voják má zájem o konkrétní pracovní místo, avšak nesplňuje jeho kvalifikační požadavky či průzkumem trhu zjistil, že je vysoká poptávka po profesi, k jejímuž výkonu nemá dostatečnou kvalifikaci
3.  Na své náklady u akreditovaných rekvalifikačních zařízení
Metodickou pomůcku s podrobnějšími informacemi při hledání zaměstnání naleznete zde (metodická pomůcka)

Nahoru